Din El Öresund AB
Din El

Tjänster - Termografi

Termografi

Din El utför också elmätningar med hjälp av värmekamera, så kallad termografi. Med denna teknik får man fram ett objekts värmeenergi. En värmekamera använder sig av IR-teknik, vilket möjliggör att man med infrarött ljus kan se sådant som det mänskliga ögat inte uppfattar. Ju högre temperatur ett föremål har, desto mer strålning avger det.

Termografi används mest till att upptäcka och identifiera slitna elektriska anslutningar. Genom att hitta dessa innan de går sönder kan man göra stora besparningar i förebyggande syfte.

Ett företag kan till exempel tjäna mycket pengar på uteblivna driftsstopp, produktionsförluster, strömavbrott, bränder och andra liknande fel.

Din El